Integritetspolicy

Integritets- och personuppgiftspolicy Helioworks AB

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Helioworks AB med samtliga dotterbolag (Nedan kallat ‘Helio’) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig som kund på Helio?
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, email, bolagsuppgifter, webb-historik genom kakor och faktureringshistorik. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera ditt köp, förfrågan eller beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Helio komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Fullgörelse av avtal: För hantering av avtal, leverans av våra varor eller tjänster, för att genomföra betalningar samt i vår kundtjänst och bokning.
Samtycke: Direktmarknadsföring (digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies, pixlar och andra elektroniska hjälpmedel.
Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.Vi har fått dina uppgifter i samband med ingående av avtal för nödvändighet av avtalets fullbordande.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal, berättigat intresse och rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, och så länge lagen kräver.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkalladesDe personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra bolag inom Helio-koncernen för att kunna fullgöra avtal. Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vilken information samlar ni in om mig som webbplatsbesökare på Helio?

Helio och våra leverantörer använder cookies och pixlar på Helio för att spara webbhistorik. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den browser som finns installerad på din dator och som du använder på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner omfattas). Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du att vi använder oss av cookies och pixlar.
Vi använder oss också av chatt och formulär för kommunikation med webbplatsbesökare och kunder. Då kommer att vi att fråga om kontaktuppgifter  såsom email, telefonnummer och namn.

Dessa uppgifter används endast för att kunna besvara din förfrågan.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@helio.se.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
Helioworks AB Engelbrektsplan 1 114 34 STOCKHOLM E-mail: info@helio.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Sara, General Manager Park

Om Park

Park är en av Sveriges mest kända scener som fungerade som bio under sina första 80 år. Idag huserar vi fortfarande filmvisningar, men även konferenser, event, pop-ups och mycket mer. Park hittar du ett stenkast från Stureplan, mitt i centrala Stockholm.

Biografen Park
Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET
Biografen Park använder cookies för att göra webbplatsen lite bättre för dig. Genom att fortsätta surfa runt här, så godkänner du användandet av detta.
OK